Băng dính nhôm, Băng keo bạc

18.000 19.000 

Giá 1 cuộn, thùng 36 cuộn