ĐỒ NGHỀ KHÁC

Bạt vệ sinh máy lạnh

- Vải dù màu đen. May kỹ, chắc chắn - Giá 1 cái, bó 10 cái 55.000 130.000 

ĐỒ NGHỀ KHÁC

Dây dù

Giá 1 cuộn 20m 70.000 
138.000 171.000 
Giá 1 cái, hộp 10 cái 58.000 160.000 
Cả 2 loại tương đương nhau, chỉ khác nhau đèn hàn (hoặc đèn cắt). Giá 1 bộ (bình rỗng, không… 930.000 1.000.000 
Giá 1 cái 3.000 300.000 
Giá 1 cái 30.000 220.000 
HOT
Giá 1 cái 120.000 250.000 
Giá 1 cái 40.000 290.000