ĐỒ NGHỀ KHÁC

Bạt vệ sinh máy lạnh

Giá 1 cái, bó 5 cái 73.000 140.000 

ĐỒ NGHỀ KHÁC

Dây dù

Giá 1 cuộn 20m 70.000 
142.000 187.000 
Giá 1 cái, hộp 10 cái 62.000 160.000 
Giá 1 bộ (bình rỗng, không chứa khí) 930.000 
Giá 1 cái 3.000 300.000 
Giá 1 cái 30.000 220.000 
HOT
Giá 1 cái 120.000 260.000 
Giá 1 cái 20.000 290.000