BẢO TRÌ MÁY LẠNH

Lắp máy lạnh

8.000 400.000 

BẢO TRÌ MÁY LẠNH

Sửa máy giặt

50.000 300.000 

BẢO TRÌ MÁY LẠNH

Sửa máy lạnh

50.000 600.000 

BẢO TRÌ MÁY LẠNH

Sửa tủ lạnh

50.000 350.000 

BẢO TRÌ MÁY LẠNH

Vệ sinh máy lạnh, máy giặt

50.000 600.000