1 thùng 36 cuộn Đơn giá 1 cuộn 18.000 22.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Băng keo điện nano Lidavi

1 thùng 500 cuộn 1 cây 10 cuộn Đơn giá 1 cuộn 5.100 21.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Biến áp WIN

308.000 341.000 
363.000 
Đơn giá 1 cái 325.000 440.000 
210.000 
168.000 
490.000 600.000 
error: Content is protected !!