Hết hàng
79.200 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Bạc hàn, Hàn thau, Hàn nhôm

11.000 490.000 
Giá 1 cuộn, thùng 36 cuộn 18.000 19.000 
Giá 1 cuộn, cây 10 cuộn, thùng 500 cuộn 5.060 20.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Biến áp WIN

Giá 1 cái, thùng 8 cái 320.000 350.000 
Giá 1 cái, thùng 2 cái 430.000 
Hết hàng
Giá 1 cái, thùng 5 cái 363.000 
Giá 1 cái, thùng 6 cái 325.000 444.000 
Giá 1 cái 210.000