VẬT TƯ MÁY GIẶT

Áo bảo vệ máy giặt

Giá 1 cái 88.000 115.000 
77.000 79.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Băng bạc Taisei

Giá 1 cuộn, thùng 36 cuộn 17.500 
Giá 1 cuộn, thùng 84 cuộn (12kg luôn thùng) 14.000 16.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Băng keo 48mm

Giá 1 cuộn, cây 6 cuộn, bao 120 cuộn 8.600 
HOT
Giá 1 cuộn, cây 10 cuộn, thùng 500 cuộn 3.000 20.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Biến áp WIN

Giá 1 cái 330.000 360.000 
Giá 1 bộ 35.000 83.000 
Giá 1 cái 325.000 440.000