78.000 
Giá 1 cái 325.000 444.000 
450.000 560.000 

VẬT TƯ MÁY GIẶT

Bột vệ sinh lồng giặt

Giá 1 hộp 3 gói 45.000 
Giá 1 cái 300.000 310.000 
60.000 230.000 
52.000 155.000 

VẬT TƯ MÁY GIẶT

Dây curoa máy giặt

Giá 1 cái, túi 10 cái 9.000 
Giá 1 cái, thùng 20 cái 103.000