ĐỒ NGHỀ HONGSEN

Bộ dây nạp gas Hongsen

Giá 1 bộ 3 sợi, thùng 50 bộ 170.000 225.000 
Giá 1 cái, túi 20 cái 20.000 
Giá 1 cái (tặng dây gas R22 thường, không dùng cho gas R410/32) Thùng 16 cái 510.000 
Giá 1 bộ 800.000 
Giá 1 cái 120.000 
Giá 1 cái, thùng 50 cái 140.000 
Giá 1 cái, thùng 30 cái 190.000 

ĐỒ NGHỀ HONGSEN

Ron dây nạp gas Hongsen

Giá 1 bộ (3 ron và 1 đầu ty), túi 20 bộ 6.600 

ĐỒ NGHỀ HONGSEN

Van đa năng

31.000