ĐỒ NGHỀ TASCO

Ampe kìm Tasco TB90

1.500.000 

ĐỒ NGHỀ KHÁC

Bạt vệ sinh máy lạnh

- Vải dù màu đen. May kỹ, chắc chắn - Giá 1 cái, bó 10 cái 55.000 130.000 
Hết hàng

ĐỒ NGHỀ KAPUSI

Bình nhớt Kapusi

29.000 
237.000 
Hết hàng
Giá 1 bộ 122.000 253.000 
Giá 1 bộ 3 sợi 720.000 
Giá 1 bộ 3 sợi 860.000 

ĐỒ NGHỀ HONGSEN

Bộ dây nạp gas Hongsen

Giá 1 bộ 3 sợi, thùng 50 bộ 170.000 225.000 

ĐỒ NGHỀ DUNNEX

Bộ dây nạp gas R22

Giá 1 bộ (3 sợi), thùng 50 bộ 61.000