Giá 1 bộ, thùng 20 bộ 35.000 55.000 
Giá 1 cái 210.000 
Giá 1 cái 45.000 86.000 

VẬT TƯ KHÁC

Dây cấp nước

Giá 1 túi 2 sợi 27.000 40.000 

VẬT TƯ KHÁC

Dây rút

3.000 70.000 

VẬT TƯ KHÁC

Đèn LED

5.000 96.000 

VẬT TƯ KHÁC

Đĩa lò vi sóng

55.000 69.300 
Giá 1 cái 6.600 96.000 

VẬT TƯ KHÁC

Linh kiện lò vi sóng

Giá 1 cái 5.000 36.000