HOT

ĐỒ NGHỀ TASCO

Ampe kìm Tasco TB90

1.500.000 
Giá 1 bộ (hộp nhựa) 3.330.000 
Giá 1 bộ (hộp giấy) Có thể mua hộp nhựa để đựng dao cắt 2.270.000 
Giá 1 bộ 1.000.000 5.100.000 

ĐỒ NGHỀ TASCO

Chân không kế Tasco

Giá 1 bộ, kèm van khóa gas TB635 5.180.000 

ĐỒ NGHỀ TASCO

Cờ lê lực Tasco

Giá 1 cái 1.120.000 2.060.000 

ĐỒ NGHỀ TASCO

Cờ lê lực Tasco

1.760.000 3.280.000 
580.000 
Giá 1 cái 300.000