ĐỒ NGHỀ TASCO

Ampe kìm Tasco TB90

1.500.000 
Giá 1 bộ 3 sợi 700.000 
Giá 1 bộ 3 sợi 860.000 
Giá 1 bộ (có hộp nhựa) 3.330.000 
Giá 1 bộ (hộp giấy) Mua thêm hộp nhựa nếu cần đựng dao cắt 2.230.000 
Giá 1 bộ 1.000.000 5.200.000 

ĐỒ NGHỀ TASCO

Chân không kế Tasco

5.180.000 

ĐỒ NGHỀ TASCO

Cờ lê lực Tasco

1.760.000 3.280.000 

ĐỒ NGHỀ TASCO

Cờ lê lực Tone

Giá 1 cái 1.120.000 2.060.000