ĐỒ NGHỀ TASCO

Ampe kìm Tasco TB90

1.500.000 
Giá 1 bộ 3 sợi 690.000 
Giá 1 bộ 3 sợi 870.000 
Giá 1 bộ (có hộp nhựa) 3.388.000 
Giá 1 bộ (không hộp nhựa) 2.270.000 
Giá 1 bộ 1.000.000 5.200.000 

ĐỒ NGHỀ TASCO

Chân không kế Tasco

5.180.000 

ĐỒ NGHỀ TASCO

Cờ lê lực Tasco

1.740.000 3.180.000 

ĐỒ NGHỀ TASCO

Cờ lê lực Tone

Giá 1 cái 1.120.000 2.060.000