ĐỒ NGHỀ DUNNEX

Bộ dây nạp gas R22

Giá 1 bộ (3 sợi), thùng 50 bộ 61.000 
Giá 1 bộ (5 cái) 143.000 
Hết hàng
Giá 1 bộ, thùng 10 bộ 360.000 
Giá 1 bộ, thùng 10 bộ 450.000 
Hết hàng
Giá 1 bộ 210.000 
Hết hàng

ĐỒ NGHỀ DUNNEX

Bộ nong đồng tâm CT-278

400.000 
Giá 1 cái, hộp 10 cái, thùng 50 cái 42.000 
Giá 1 cái, hộp 25 cái, thùng 100 cái 27.000 
Giá 1 cái, hộp 10 cái, thùng 50 cái 61.000