ĐỒ NGHỀ DUNNEX

Bộ dây nạp gas R22

Giá 1 bộ (3 sợi) Thùng 50 bộ 61.000 
Giá 1 bộ, thùng 10 bộ 370.000 
Giá 1 bộ, thùng 10 bộ 450.000 
Giá 1 bộ 210.000 
Hết hàng

ĐỒ NGHỀ DUNNEX

Bộ nong đồng tâm CT-278

450.000 
Giá 1 cái, hộp 10 cái, thùng 50 cái 33.000 
Giá 1 cái, hộp 10 cái, thùng 50 cái 64.000 
Giá 1 cái, hộp 25 cái, thùng 100 cái 28.000 
Giá 1 cái, thùng 20 cái 240.000