Giá 1 bộ 3 sợi, thùng 10 bộ 280.000 300.000 
Giá 1 bộ 3.400.000 
Giá 1 bộ, thùng 10 bộ 230.000 910.000 
Giá 1 cái 80.000 690.000 
Hết hàng
80.000 
Đơn giá 1 cái 120.000 
Giá 1 cái, vĩ 12 cái 50.000