Giá 1 bộ 3 sợi, thùng 10 bộ 260.000 350.000 
Hết hàng
2.700.000 
Hết hàng
Giá 1 bộ 3.400.000 
Giá 1 bộ, thùng 10 bộ 220.000 870.000 
Giá 1 cái 80.000 700.000 
Hết hàng
80.000 
Đơn giá 1 cái 120.000 
Giá 1 cái, vĩ 12 cái 48.000