Giá 1 cái, hộp 50 cái 4.000 
Giá 1 cái 14.000 20.000 
Giá 1 cái, thùng 100 cái 31.000 
Giá 1 cái, túi 20 cái, thùng 500 cái 10.000 
Giá 1 cái, túi 2 cái 40.000 

VẬT TƯ TỦ LẠNH

Công tắc tủ lạnh

Giá 1 cái, túi 10 cái 9.000 14.000 
Giá 1 cái, thùng 40 cái 138.000 
Giá 1 bó 10 cái 510.000 800.000