Giá 1 cái, hộp 50 cái 5.000 
Giá 1 cái 15.000 21.000 
Giá 1 cái, túi 20 cái 11.000 
Giá 1 cái, túi 2 cái 39.600 

VẬT TƯ TỦ LẠNH

Công tắc tủ lạnh

Giá 1 cái, túi 10 cái 12.000 14.000 
Giá 1 cái, bó 10 cái 55.000 88.000 
Giá 1 can(lon), thùng 20 can 66.000