Giá 1 cái, hộp 50 cái 5.000 
Giá 1 cái 13.200 21.000 
Giá 1 cái, túi 20 cái, thùng 500 cái 10.000 
Giá 1 cái, túi 2 cái 39.600 

VẬT TƯ TỦ LẠNH

Công tắc tủ lạnh

Giá 1 cái, túi 10 cái 10.000 14.000 
Giá 1 cái, thùng 40 cái 150.000 
Giá 1 cái, bó 10 cái 50.000 88.000 
Giá 1 cái, thùng 12 cái 136.000