Điều khiển nhiệt độ tủ lạnh (thermostat)

32.000 

Giá 1 cái, thùng 100 cái