Cảm biến nhiệt độ âm dùng cho tủ lạnh (thermostat)

31.000 

Giá 1 cái, thùng 100 cái