VẬT TƯ MÁY LẠNH

Băng bạc Taisei

Giá 1 cuộn, thùng 36 cuộn 17.500 
Giá 1 cuộn, thùng 84 cuộn (12kg luôn thùng) 14.000 16.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Băng keo 48mm

Giá 1 cuộn, cây 6 cuộn, bao 120 cuộn 8.600 
HOT
Giá 1 cuộn, cây 10 cuộn, thùng 500 cuộn 3.000 20.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Biến áp WIN

Giá 1 cái 330.000 360.000 
Giá 1 cái, thùng 15 cái 180.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Cách nhiệt tấm

1 mặt tráng bạc, 1 mặt trơn Giá 1 cuộn rộng 1m dài 50m 520.000 1.930.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Cách nhiệt tấm Superlon

Giá 1 tấm rộng 1.22m dài 9.14m 1.090.000 3.600.000 
4.100 110.000