1 thùng 36 cuộn Đơn giá 1 cuộn 18.000 22.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Băng keo điện nano Lidavi

1 thùng 500 cuộn 1 cây 10 cuộn Đơn giá 1 cuộn 5.100 21.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Biến áp WIN

308.000 341.000 
168.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Cách nhiệt ống đồng

430.000 940.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Cách nhiệt ống nước

5.300 9.600 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Cách nhiệt tấm

1.440.000 2.340.000 
Hết hàng
4.080.000 5.113.000 
Đơn giá 1 cuộn (mỗi cuộn 1kg) 370.000 
error: Content is protected !!