VẬT TƯ MÁY LẠNH

Băng bạc Taisei

Giá 1 cuộn, thùng 36 cuộn 17.000 
Giá 1 cuộn, thùng 84 cuộn (12kg luôn thùng) 14.000 16.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Băng keo 48mm

Giá 1 cuộn, cây 6 cuộn, bao 120 cuộn 8.600 
HOT
Giá 1 cuộn, cây 10 cuộn, thùng 500 cuộn 4.500 20.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Biến áp WIN

Giá 1 cái 330.000 360.000 
Giá 1 cái, thùng 10 cái 180.000 
Giá 1 cuộn 100m 120.000 650.000 
Ống dài 2m 4.800 410.000 
Hết hàng

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Cách nhiệt tấm

Giá 1 cuộn rộng 1m dài 50m 514.000 1.925.000