VẬT TƯ MÁY LẠNH

Bạc hàn, Hàn thau, Hàn nhôm

11.000 490.000 
Giá 1 cuộn, thùng 36 cuộn 18.000 19.000 
Giá 1 cuộn, cây 10 cuộn, thùng 500 cuộn 5.060 20.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Biến áp WIN

Giá 1 cái, thùng 8 cái 320.000 350.000 
Giá 1 cái, thùng 10 cái 180.000 
Giá 1 ống 2m 3.600 9.600 
Giá 1 cuộn 310.000 940.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Cách nhiệt tấm

1.440.000 2.340.000 
Hết hàng

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Cách nhiệt tấm Superlon

Giá 1 tấm rộng 1.22m dài 9.14m 1.860.000 3.800.000