Màng quấn ống lạnh, Băng cuốn Hàn Quốc

14.000 15.000 

Giá 1 cuộn, thùng 84 cuộn (12kg luôn thùng)