Băng cuốn bảo ôn màu KT 0.1x10m

14.000 16.000 

Giá 1 cuộn, thùng 84 cuộn (12kg luôn thùng)