Que hàn (bạc hàn, hàn thau, hàn nhôm)

11.000 460.000