Tụ điện công suất (quạt)

5.000 14.000 

Giá 1 cái, túi 10 cái

Mã: TD Danh mục: Từ khóa: