Ống cao su lưu hóa cách nhiệt Superlon dày 10mm

7.000 49.600 

Giá 1 ống dài 1.83m