ĐỒ NGHỀ TOTAL

Bộ khóa lục giác Total

Giá 1 bộ 70.000 90.000 

ĐỒ NGHỀ TOTAL

Búa Total

Giá 1 cái, hộp 6 cái 50.000 93.000 

ĐỒ NGHỀ TOTAL

Bút thử điện Total

Giá 1 cái 12.000 40.000 
17.000 324.000 

ĐỒ NGHỀ TOTAL

Con đội Total

260.000 690.000 

ĐỒ NGHỀ TOTAL

Cưa Total

47.000 106.000 
Giá 1 cái 74.000 99.000 

ĐỒ NGHỀ TOTAL

Dao rọc giấy Total

13.000 22.000 
993.000 1.171.000