Cáp đồng- ống mao dẫn bằng đồng đường kính trong từ 1mm đến 5mm

360.000 370.000 

Giá 1 cuộn (1kg)