Ống gen (cách nhiệt ống đồng)

110.000 650.000 

Giá 1 cuộn 100m