Cách nhiệt ống đồng (gen trắng)

310.000 940.000 

Giá 1 cuộn 100m