Màng quấn ống lạnh

17.300 20.600 

Giá 1 kg, bao 50 kg