Màng quấn ống lạnh

17.000 18.500 

Giá 1 kg (3 cuộn), 1 bao 50 kg
Không bao gồm phí vận chuyển và bốc hàng