Màng quấn ống lạnh, Xi, si

17.300 21.000 

Giá 1 kg, bao 50 kg
Giá càng cao thì càng dai