Màng quấn ống lạnh

17.300 19.500 

Giá 1 kg (3 cuộn), bao 50 kg