Điều khiển từ xa dùng cho điều hòa

25.000 47.300 

Giá 1 cái (mua pin riêng)