Điều khiển từ xa dùng cho điều hòa

20.000 51.000 

Giá 1 cái (mua pin riêng)