Điều khiển từ xa dùng cho điều hòa (remote đa năng)

3.300 93.000 

Giá 1 cái (không kèm pin)