Gas TKL (Ấn Độ)

370.000 2.100.000 

Refron nhập nguyên bình Ấn Độ
Bestgas nguồn Ấn độ, đóng bình tại VN/TQ
Giá 1 bình