EKe giá đỡ máy lạnh Hoàng Hải

45.600 99.000 

Giá 1 cặp (có ốc vít), bó 5 cặp