EKe giá đỡ máy lạnh

44.000 170.000 

Eke máy lạnh sơn tĩnh điện
Giá 1 bộ (bao gồm ốc vít)
Bó 10 bộ