EKe giá đỡ máy lạnh

40.000 110.000 

Eke máy lạnh sơn tĩnh điện trắng
Giá 1 bộ (bao gồm ốc vít), bó 10 bộ