EKe giá đỡ máy lạnh (sơn tĩnh điện)

44.000 125.000 

Giá 1 bộ (cả ốc vít), bó 10 bộ