EKe giá đỡ máy lạnh

45.000 99.000 

Giá 1 cặp (có ốc vít), bó 5 cặp