Bạt vệ sinh máy lạnh

53.000 100.000 

Vải tổ ong chất lượng cao hơn. Bền, đẹp
Giá 1 cái, bó 10 cái