Bơm tăng áp suất nước kiểu piston (trợ lực cho máy giặt)

450.000 560.000