Van xả nước một chiều bằng nhựa (van cấp nước máy giặt)

27.000 136.000 

Giá 1 cái, túi 10 cái