Giá 1 lon 500ml, thùng 24 lon 33.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Chếch đồng 45 độ

12.000 33.000 
Giá 1 cái 195.000 340.000 
47.000 146.000 

VẬT TƯ TỦ LẠNH

Công tắc tủ lạnh

Giá 1 cái, túi 10 cái 9.000 14.000 
Giá 1 cuộn 46.000 77.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Cút đồng (co 90 độ)

Giá 1 cái 5.000 71.000 
Giá 1 cái, thùng 40 cái 138.000 
Giá 1 bó 10 cái 510.000 800.000