HOT

VẬT TƯ KHÁC

Thiết bị điện

4.000 250.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Thoát nước mặt lạnh

thoát nước điều hòa dài 60cm 10.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

Tụ điện (điều hòa)

Giá 1 cái, thùng 50 cái 28.000 55.000 
Giá 1 cái, túi 5 cái 16.000 28.000 
Giá 1 cái, túi 10 cái 5.000 14.000 
Giá 1 cái, túi 20 cái 6.000 8.000 

VẬT TƯ MÁY LẠNH

U đồng

18.000 26.000 
Giá 1 cái 43.000 140.000 
Giá 1 cái, túi 10 cái, hộp 100 cái, thùng 1.000 cái 8.000