Thiết bị kiểm tra và nạp khí gas lạnh tự động Value

2.840.000 3.200.000 

Giá 1 cái, thùng 4 cái