Thiết bị kiểm tra và nạp khí gas lạnh tự động

3.100.000 3.220.000 

Giá 1 cái, thùng 4 cái