Thiết bị kiểm tra và nạp khí gas lạnh tự động Value

2.850.000 3.100.000 

Giá 1 cái, thùng 4 cái