Nong ống kim loại bằng thép Value VST-22

450.000 580.000 

Giá 1 cái, hộp 10 cái