Nong ống kim loại bằng thép VST22 Value

350.000 400.000 

Giá 1 cái, hộp 10 cái