Thanh sấy nhiệt dùng cho tủ lạnh

18.000 21.000 

Giá 1 cái, thùng 125 cái