Rơ le bán dẩn tủ lạnh, Relay đề điện tử

9.400 

Giá 1 cái, hộp 20 cái

còn 192 hàng