Máy đẩy chất lỏng Value (bơm nước máy lạnh)

605.000 620.000 

Giá 1 cái, thùng 20 cái
Mua ống nước riêng