Máy đẩy chất lỏng (bơm nước máy lạnh) Value

600.000 

Giá 1 cái, thùng 20 cái
Mua ống nước bơm