Máy đẩy chất lỏng Value, Bơm nước thải

600.000 610.000 

Giá 1 cái, thùng 20 cái
Mua ống dẩn nước tại đây