Ống nối mềm bằng nhựa dẻo ĐK trong 0.5cm, ĐK ngoài 0.8cm

3.200 

Giá 1m, cuộn 110m

còn 530 hàng