Dây tio máy giặt (dây hơi)

3.200 

Giá 1m, cuộn 110m. Nếu mua nguyên cuộn thì tính 100m

còn 600 hàng

error: Content is protected !!