Cờ lê vòng miệng thép không gỉ Yeti, Total

15.000 380.000