Cờ lê vòng miệng thép không gỉ Yeti, Total

15.000 390.000