Mỏ hàn chì Kapusi

57.000 64.000 

Giá 1 cái, hộp 10 cái