Van mở gas lạnh bằng hợp kim đồng R22-R410 (chống bỏng)

72.000 

Giá 1 cái, thùng 100 cái
Cả 2 loại chỉ kết nối được với dây gas R22 (cổng 1/4”)