Van mở gas lạnh bằng hợp kim đồng R22-R410 (chống bỏng)

80.000 90.000 

Giá 1 cái, thùng 100 cái
Chỉ gắn vào dây gas R22 (cổng 1/4”)